Tổng ôn cấp tốc Vật Lý - 8, 9 điểm (HẾT HÀNG)

Khổ giấy : 16 cm x 24 cm

Số trang : 375

Trọng lượng : 280

Tình trạng : Hết hàng

Sách ôn cấp tốc giai đoạn nước rút - mục tiêu 8,9 điểm

Mục lục: https://drive.google.com/file/d/1MYhSLMHB_rovTIdJT3VsE6Vyz4iNC8TL/view?usp=sharing

Giá bán: 200,000đ
Giá gốc: 250,000
Tiết kiệm ~20%(50,000 )

Đặt sách nhanh tay, nhận ngay ưu đãi!

SL:
Số tiền phải trả là: 190,000 VNĐ