Khóa học

Học phí: 499,000 đ
Học phí gốc: 499,000đ

VNA 1 - LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019

Khai giảng: 21/07/2018

Học phí: 499,000 đ
Học phí gốc: 599,000đ

VNA 2 - TƯ DUY NÂNG CAO VẬT LÝ

Khai giảng: 21/07/2018

Học phí: 99,000 đ
Học phí gốc: 199,000đ

VNA 3 - Đấu Trường Lý Thuyết

Khai giảng: 19/02/2019

Học phí: 349,000 đ
Học phí gốc: 499,000đ

VNA 4 - LUYỆN ĐỀ VỀ ĐÍCH

Khai giảng: 19/02/2019

Học phí: Miễn phí
Học phí gốc: 0đ

Bài giảng khó Free + Live Free

Khai giảng: 01/10/2018

Học phí: 599,000 đ
Học phí gốc: 900,000đ

Khóa Live 8+ trên facebook

Khai giảng: 30/10/2018