Bảng xếp hạng

Tổng số: 25,528 Học sinh
Hạng Họ và tên Quà tặng

1

Nguyễn Văn Việt

524

2

Ninh Dương

523

3

Vi Hùng Đức

520

4

Nguyễn Tú Anh

519

5

Nguyễn Lê Nguyên

519

6

Tuan Anh

517

7

Tường Minh Ngọc

517

8

Phạm Nam

517

9

Nguyễn Ngọc Khánh Duy

516

10

Quang12

514

11

Trần Thị Thái An

512

12

Lê Thị Quỳnh Anh

511

13

Phan Công Hiếu

510

14

Lê Thúy Hà

509

15

Nguyễn Trọng Thông

501

16

Nguyễn Quốc Khánh

500

17

Bé_Zịt_Học_Lí

497

18

Nguyễn Tiến Tuấn Thành

497

19

Nguyễn Thị Phương Nga

497

20

Lê Hoàng Thiên Phú

496

21

Vợ Min Yunki

495

22

Nguyễn Thị Thùy Dung

494

23

Nguyễn Doãn Hải Tùng

493

24

Trần Thị Phương

492

25

Trần Mai Trinh

484

26

Đỗ Minh Đức

484

27

Nguyễn Thị Mai Chi

481

28

hồ công châu

481

29

Nguyễn Thu

477

30

Phí Mạnh Công

474

31

Ngọc tuyền

473

32

nguyễn văn phúc

471

33

Nguyễn Trường Giang

471

34

Đỗ Thành Hưng

470

35

Dư Văn Vũ

470

36

Phạm Thị Uyên Như

469

37

Nguyên Thị Ngà

468

38

Đường Chí Hùng

466

39

ngô tuyết mai

465

40

Bùi Đình Nghĩa

464

41

Nguyễn Quang Thắng

462

42

Nguyễn Tự Hùng

460

43

nguyễn thế giáp

460

44

Trần Duy Khánh

456

45

Diễm Quỳnh

455

46

Tấn Kiệt

455

47

Nguyễn Tiến Đạt

454

48

Thu Hà

454

49

Đặng Phương Đông

453

50

Nguyễn Tiến Đạt

452

51

phùng khánh linh

450

52

Nhữ Đình Tuân

449

53

Trần Ngọc Quý

448

54

Nguyễn Ngọc Phùng

448

55

Khải qt

446

56

Nguyễn Thị Hồng Phượng

445

57

Nguyễn Trung Phú

443

58

Đinh Quang Huy

441

59

Ngọc Đạt

440

60

PHẠM QUANG ĐÔNG

438

61

Nguyễn Văn Tùng

438

62

Lê Đỗ Nhã Quyên

437

63

Nguyễn Đức Trung

436

64

Nguyễn Thảo Trang

436

65

Nguyễn Lê Cẩm Ly

434

66

Phan Văn Trung

433

67

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

430

68

Phạm Thanh

430

69

T ning

428

70

Nguyễn Văn Hiếu

426

71

Phạm Thị Vân Trang

424

72

Nguyễn trung hiếu

422

73

Nguyễn Hải QUân

420

74

Phạm Ngọc Linh

418

75

Bùi Thị Mỹ Trà

418

76

NGUYỄN VĂN VINH

416

77

Nguyễn Đức

415

78

Phương Anh

414

79

Đậu Hoàng Tân

414

80

nguyễn tuấn kiệt

413

81

Phạm Giang

413

82

Biện Xuân Huy

412

83

Lê Thị Thùy Dung

411

84

Đinh Tuấn

411

85

Nguyễn Ngọc Việt Hà

411

86

nguyễn mỹ nhung

410

87

Phạm Minh Tâm

410

88

Nguyễn Minh Châu

409

89

Ngô Thị Hoa

407

90

Nguyễn Văn Công

405

91

Phạm Đức

404

92

Trịnh Hữu Nguyên

404

93

Nguyen Thi Thu Ngan

403

94

Nguyễn Văn Thương

403

95

THÁI chặt CHÉM

401

96

Nguyễn Khánh Chi

400

97

Nguyễn Thái Học

399

98

Nguyễn Thị Thùy Dung

398

99

Quách Thu Huyền

392

100

nguyeenxc thị hồng hoa

391